Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: בית פינארפין - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

בית פינארפין

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"כי תינגול לא התיר לאיש מן הנולדור לעבור את המחגורת, זולת שאריו מבית פינארפין." הסילמריליון, עמ' 123.

באנגלית: House of Finarfin

בית פינארפין הוא הענף השלישי של בית פינווה, שיוצג בחמשת ילדיו של פינארפין ואיארוון ששבו לארץ התיכונה: פינרוד פלאגונד, אורודרת, אנגרוד, אאיגנור וגאלאדריאל.

פינרוד היה מלך נארגותרונד, והיה נבון ואמיץ לב. הוא השתדל להרחיק את ממלכתו מהקרבות שבין הנולדור למורגות. אורודרת שלט בממלכות אחיו פינרוד לאחר שזה נהרג. אנגרוד ואיאגנור הגנו יחדיו על דורתוניון ונפלו בדאגור בראגולאך. גאלאדריאל דרה תחילה בדוריאת ולאחר מכן מלכה על לותלוריין, השתתפה במועצה הלבנה ולחמה בסאורון.

אנשי בית זה ניחנו בשיער זהוב.

\