Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: אילובאטאר - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

אילובאטאר

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

באנגלית: Ilúvatar

אילובאטאר - 'אבי-הכל', קווניה.

אילובאטאר הוא אלוהים, אשר חי לבדו בהיכלי הנצח. הוא זה שיצר את האיינור ואת להבת היצירה.

במקור הוא החל במנגינת העולם שיצרה את ארדה (העולם) ואת כל מה שעליה. הוא לבדו יצר את בני הלילית, בני האדם ושאר הגזעים בעולם. הואלאר הם שליחיו והם מנסים לבצע את מה שהורתה להם מנגינת העולם שאילובאטאר יצר. אבל חלקים ממנגינה זו, כמו גורלו של האדם לאחר שהוא מת ועוזב את העולם, והסוף, ידועים רק לו ולא לואלאר. הוא התערב בענייני העולם ישירות רק פעמיים: כשהפיח רוח חיים בגמדים, יציריו של הואלא אאולה. וכאשר הפך את העולם לעגול בעקבות נחיתת הנומנורים על ואלינור.

אילובאטאר ידוע גם בשם ארו, האחד.

שאלות כמו מאין אילובאטאר בא ומה מטרתו שייכות לתחום התיאולוגיה, ולא ניתן לענות על כך במסגרת זו.

השאלה מדוע יצר אילובאטאר את מלקור? מופיעה בשר השאלות.

השאלה מה יקרה באחרית הימים? מופיעה בשר השאלות.

השאלה האם היו דתות בארץ התיכונה? מופיעה בשר השאלות.

השאלה האם יש דת בארדה? מופיעה בשר השאלות.

השאלה האם לארו אילובאטאר היה גוף גשמי? מופיעה בשר השאלות.

השאלה האם בכך שארו הטביע את נומנור הוא שינה את המנגינה הראשונית שלו? מופיעה בשר השאלות.

השאלה כיצד יכלו סארומאן וסאורון לסטות מרצונו של ארו, על אף שמהיותם איינור הם הכירו אותו וחזו בו? מופיעה בשר השאלות.

השאלה האם העובדה כי הורין לא מת בזמן שהיה בשביו של מלקור מהווה סתירה של מתת אילובאטאר? מופיעה בשר השאלות.

\