Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: איאורל - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

איאורל

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"אפס דמות אחת היתה מוצגת אל מול האור: דמות איש צעיר על גב סוס לבן; הוא תוקע בשופר אדיר ושערו הצהוב מתבדר ברוח. הסוס זקף ראשו, נחיריו התרחבו והאדימו והוא צוהל לקראת הקרב. גלי מים קוצפים בקצף לבן וירקרק התגעשו סביב ברכיו." שני המגדלים, עמ' 104.

באנגלית: Eorl

איאורל - 'איש אציל', רוהירית.

איאורל היה בנו של ליאוד, מנהיג האיאותיאוד. הוא חי בין השנים 2485 ל-2545 לעידן השלישי.

איאורל כונה איאורל הצעיר, משום שירש את אביו בנעוריו, ונותר צעיר למראה עד למותו.

לאחר מות אביו, שנפל מגבו של סוס פרא שניסה לאלף, נשבע איאורל לנקום את דמו. זמן רב חיפש אחר הסוס ההוא, אך לבסוף, משהבחין בו, לא הרגו כפי שציפו בני-לווייתו, אלא דיבר אל הסוס - והסוס שמע את דבריו. אז העניק לו איאורל את השם פלארוף, ושב על גבו לביתו ללא מתג ורסן. כך נהג לרכב עליו מאז ואילך. הסוס הבין את שפת בני-האדם, ולא הניח לאיש מלבד איאורל לרכב עליו. על גבו של פלארוף הוא רכב לקרב בשדה קלבראנט, כי הסוס האריך ימים, וכמוהו גם צאצאיו אחריו. הללו היו המיאראים, אשר לא נשאו על גביהם איש מלבד מלך הגליל או בניו, עד לימיו של שאדופאקס. יש שאמרו שבמה (הוא אורומה, הואלא הצייד) הוא שהביא את אבותיהם של המיאראס מהיבשת שמעבר לים.

בשנת 2510 יצא איאורל בראש חיל פרשים, בעקבות קריאת קיריון סוכן גונדור, לסייע לגונדור בהגנתה מפני פלישת בני המזרח וירידת האורקים מהרי הערפל, אף כי נראה היה שאיחר את המועד.

איאורל הגיע בראש חיל פרשים גדול לקרב בשדה הקלבראנט, הארץ הירוקה שהשתרעה בין הסילברלוד ללימלייט. שם היה צבאה הצפוני של גונדור לחוץ מידי סיעת אורקים שבאו מצפון. צבא גונדור הלך ונסוג אל האנדואין, אותו החלו בני המזרח חוצים. ברגע הזה הגיעו הפרשים מצפון ופגעו באורקים מעורף. בעקבות זאת התהפך מהלך הקרב: האורקים הובסו והתפזרו, ואיאורל ופרשיו רדפו וצדו את שארית האויבים על מישוריה של קאלנארדון.

בעקבות המגפה והמלחמה, נדלדל מספר יושבי קאלנארדון. לכן גמל קיריון לאיאורל ולאנשיו על עזרתם והעניק להם את החבל שישבו בו, על גבולה הצפוני של גונדור. קיריון ואיאורל כרתו ברית נצח שנקראה 'שבועת קיריון ואיאורל'.

הם קראו לו בשם חדש - גליל הרוכבים, ואת עצמם כינו איאורלינגים, אנשיו של איאורל. בגונדור נקראה ארצם רוהאן, ואנשיה נקראו רוהירים (או אדוני הסוסים). וכך נעשה איאורל למלך הגליל הראשון. הרוהירים חיו שם כבני-חורין, תחת מלכיהם וחוקיהם, קשורים בברית עולם עם גונדור.

איאורל נפל בקרב ברמה, ואז הוקם תל הקבורה הראשון. שם נטמן גם פלארוף. בנו בריגו ירש אותו.


אירועים חשובים בהשתתפות איאורל מתוך ההיסטוריה של ארדה.
(ע"ק = העידן הקדום, ע"ע = עידני העצים. ער"א = העידן הראשון, עש"נ = העידן השני, עש"ל = העידן השלישי, ער"ב = עידן רביעי)

\