Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: אוליפאנטים - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

אוליפאנטים

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"רגליו כגזעי עץ, אוזניו כמפרשים המתבדרים, חדקו מורם כנחש דרוך אלי טרף, ועיניו הקטנות והאדומות יורות זיקים." שני המגדלים.

באנגלית: Oliphaunts

אוליפאנטים הם בהמות עצומות בהן השתמשו ההאראדרים למלחמה. הם נשאו מגדלים והפילו אימה על סוסים ובני אדם.

האוליפאנטים שימשו כצירי ההתקפה של אנשי האראד. ניתן היה להרוג אותם רק על ידי ירייה בעיניהם, למרות שהיתה להם נטייה לדהור ולהתפרע. אוליפאנטים דומים לפילים הגדולים של ימינו. סיירי איתיליה, אנשי גונדור קראו לאוליפאנטים 'מומאקיל'.

ההוביטים קראו לבהמות אלו 'אוליפאנטים' ושיר אודותם, כנראה משל סאם, אף מופיע בספר האדום:

אפור כעכבר
גדול כמו הר
חרטום כנחש
כל הארץ תרעש
את אצעד על כרי
עץ נשבר בעברי
עם שופר מהדהד
עת דרומה ארד
בנפנוף שתי אוזניים
ושנים כאלפיים
אסתובב בלי לרכב
לעולם לא אשכב
אף לא כדי למות
אוליפאנט הממות -
אנוכי עז מכל
גם ישיש גם גדול
אם פתאום תפגשוני -
לעד לא תשכחוני
אם אתה לא תראני -
לא תדע כי הנני
אוליפאנט אנוכי
ובזה כל כוחי.

(מתוך הרפתקאות תום בומבדיל בתרגום אוריאל אופק)


השאלה האם היו בארץ התיכונה פילים רגילים? מופיעה בשר השאלות.

\