Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/customer/www/numenore.com/public_html/arda/includes/WebStart.php on line 37
האנציקלופדיה של ארדה: אגלאת - האנציקלופדיה של הארץ התיכונה

אגלאת

מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית.

"ושאריו של אלווה סינגולו ומרעיו נותרו גם הם בארץ שמכאן, ועדיין חיפשוהו, אף שהיה את לבם לצאת לואלינור..." הסילמריליון, עמ' 57.

באנגלית: Eglath

אגלאת - 'הנטושים', סינדארין.

אגלאת הם בני לילית מגזע הטלרי. הם היו נתיניו של אלווה, שהמשיכו לחפש אותו כשנעלם לפגישתו עם מליאן.

לאחר שמצאו אותו הם התגוררו עמו ועם מליאן בדוריאת. אלו שלא מצאו אותו נעו ונדו במזרח בלריאנד.

\